AOCP štatistika

Európsky systém centrálnych bánk

(ESCB)

Európska centrálna banka a národné centrálne banky tvoria Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). Základnými úlohami ESCB je definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie, riadiť devízové operácie, držať a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. ESCB prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému.

Pozrite tiež: ECB, Eurosystém