AOCP štatistika

Eurosystém

Európska centrálna banka a národné centrálne banky členských štátov, ktoré zaviedli euro tvoria Eurosystém.  Zmluva o fungovaní Európskej únie uvádza úlohy Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a nie Eurosystému, pretože bola založená na predpoklade, že všetky členské štáty EÚ raz prijmú menu euro. Pokiaľ však budú existovať členské štáty EÚ, ktorých mena nie je euro, bude potrebné rozlišovať medzi Eurosystémom a ESCB.

Pozrite tiež: ECB, ESCB