KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Bilaterálny netting

Dohoda, pri ktorej si dve strany započítajú svoje bilaterálne záväzky.