AOCP štatistika

Beneficient

Príjemca peňažných prostriedkov alebo cenných papierov. V závislosti od kontextu môže byť beneficient priamym účastníkom platobného systému a/alebo konečným prijímateľom.