KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Oddelenie aktív

(segregácia)

Spôsob ochrany aktív klienta, pri ktorom sú aktíva držané oddelene od aktív správcu (prípadne iných klientov).