KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Governance

(riadenie)

Postupy, prostredníctvom ktorých sa stanovujú ciele právneho subjektu, identifikujú sa spôsoby ich dosahovania a meria sa výkonnosť subjektu. Ide predovšetkým o nadviazanie vzťahov medzi majiteľmi subjektov, predstavenstvom, manažmentom, používateľmi a regulátormi, ako i medzi inými zainteresovanými stranami, ktoré ovplyvňujú tieto výsledky.