AOCP štatistika

Pridružené prepojenie CSD

Zmluvná alebo technická dohoda, ktorá umožňuje CSD EmitentaCSD Investora držať a prevádzať cenné papiere prostredníctvom účtu u tretieho CSD („prostredný CSD“), ktorý koná ako sprostredkovateľ.