AOCP štatistika

CSD Investora

Termín využívaný v kontexte prepojení centrálneho depozitára cenných papierov (CSD). CSD Investora – alebo tretia strana konajúca v mene CSD Investora – si otvorí účet v inom CSD (CSD Emitenta) tak, aby umožnila vyrovnanie cenných papierov medzi systémami.

Pozrite tiež: prepojenie CSD, centrálny depozitár cenných papierov, CSD Emitenta