KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Párovanie

Proces využívaný na porovnanie detailov týkajúcich sa obchodu alebo vyrovnania poskytnutých stranami v snahe zaistiť, či súhlasia s podmienkami transakcie.