KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Potvrdenie obchodu

(konfirmácia)

Proces, pri ktorom sú podmienky obchodu overené buď priamymi účastníkmi trhu alebo centrálnym subjektom.