KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Priamy účastník

Účastník v prevodnom systéme, ktorý môže vykonávať všetky činnosti v systéme bez toho, aby využíval sprostredkovateľa (vrátane priameho vkladania príkazov do systému a vykonávania operácií súvisiacich s vyrovnaním).

Antonymum: nepriamy účastník