KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Účastník

Subjekt, ktorý je identifikovaný/uznávaný prevodným systémom a – buď priamo alebo nepriamo – môže odosielať prevodné príkazy tak, že je systém schopný tieto príkazy od neho prijať.

Pozrite tiež: priamy účastník CSD, nepriamy účastník CSD, vzdialený účastník CSD