KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Nepriamy účastník CSD

Účastník prevodného systému peňažných prostriedkov alebo cenných papierov s viacstupňovým usporiadaním, ktorý využíva priameho účastníka ako sprostredkovateľa, s cieľom vykonávať niektoré činnosti povolené systémom (predovšetkým vyrovnanie).

Antonymum: priamy účastník CSD