AOCP štatistika

Priame prepojenie CSD

Účet otvorený centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD), ktorý je označený ako „CSD Investora“ v účtovných záznamoch iného CSD označovaného ako „CSD Emitenta“, v snahe uľahčiť prevod cenných papierov účastníkov v CSD

Antonymum: nepriame prepojenie CSD