KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Nepriame prepojenie CSD

Prepojenie medzi dvoma centrálnymi depozitármi cenných papierov (CSD) prostredníctvom sprostredkovateľa mimo CSD.

Pozrite tiež: pridružené prepojenie CSD

Antonymum: priame prepojenie CSD