AOCP štatistika

Platobný systém

Tento termín má dva významy:

1) v niektorých prípadoch ide o súbor nástrojov, bankových postupov a systémov medzibankových prevodov peňažných prostriedkov, ktoré umožňujú cirkuláciu peňazí v krajine alebo v menovom priestore;

2) vo väčšine prípadov sa používa ako synonymum pre „systém prevodu peňažných prostriedkov“.