AOCP štatistika

Multilaterálny (viacstranný) netting

Dohoda medzi troma alebo viacerými stranami pre netting záväzkov a vyrovnanie multilaterálnych pozícií pre čisté vyrovnanie.