KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Netting

(vzájomné započítavanie)

V kontexte systému zúčtovania alebo cenných papierov ide o dohodnuté vyváženie vzájomných záväzkov systémovými účastníkmi. Tento proces zahŕňa výpočet pozícií čistého vyrovnania a ich právnu redukciu na čistú sumu (bilaterálnu alebo multilaterálnu).