AOCP štatistika

Medzinárodný centrálny depozitár cenných papierov

(ICSD)

Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý bol pôvodne založený, aby vyrovnával eurobondové obchody, a teraz aktívne vykonáva vyrovnanie medzinárodne obchodovateľných cenných papierov z rôznych domácich trhov, hlavne medzi menovými priestormi.

V súčasnosti existujú dva ICSD situované v krajinách EÚ: Clearstream Banking v Luxembursku a Euroclear Bank v Belgicku.