AOCP štatistika

CFI kód

(ISO 10962 – Classification of Financial Instruments)

CFI kód je 6-miestny alfanumerický kód prideľovaný podľa ISO štandardu 10962 Klasifikácia finančných nástrojov (CFI kód). CFI kód odráža charakteristiky finančného nástroja, ktoré sú zadefinované pri jeho vydávaní a ktoré sa počas života finančného nástroja nemenia. CFI kód prideľuje agentúra, ktorá finančnému nástroju pridelil ISIN kód.