KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zúčtovanie

(clearing)

Proces prevodu, zosúladenia a v niektorých prípadoch i potvrdenia prevodných príkazov pred vyrovnaním, prípadne zahrnutia nettingu príkazov a vytvorenia finálnej pozície na vyrovnanie. Niekedy sa tento termín používa (nesprávne) na pokrytie vyrovnania. Pri zúčtovanie futures a akcií ide zase o denné vyrovnávanie ziskov a strát a denný výpočet požiadaviek na kolaterál.

Pozrite tiež: vyrovnanie