AOCP štatistika

Spravované priame prepojenie CSD

Priame prepojenie medzi dvoma centrálnymi depozitármi cenných papierov (CSD), pričom tretia strana, zvyčajne správcovská banka prevádzkuje účet CSD Emitenta v mene CSD Investora.

Pozrite tiež: priame prepojenie CSD