KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

SCoRE štandardy

(Single Collateral Management Rulebook for Europe)

Predstavujú súbor harmonizovaných pravidiel pre riadenie kolaterálov, ktorý vypracovala Poradná skupina pre trhové infraštruktúry cenných papierov a kolaterál (AMI-SeCo), za účelom odstránenia bariér pre efektívne používanie kolaterálu na finančných trhoch v Európe. SCoRE štandardy boli zadefinované pre tri oblasti – riadenie trojstranného kolaterálu, korporátne udalosti a procesy fakturácie. Dátum implementácie SCoRE štandardov sa zhoduje s termínom spustenia Európskeho systému riadenia kolaterálov (ECMS).

Pozri tiež: ECMS, AMI-SeCo