KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

AMI-SeCo

(Poradná skupina pre trhové infraštruktúry cenných papierov a kolaterál)

Asistuje Eurosystému pri plnení jeho úloh v oblasti finančných infraštruktúr vykonávajúcich činnosť v eurozóne, najmä presadzovaním harmonizácie finančných trhov v súlade so spoločnými pravidlami, postupmi a štandardmi zavedenými AMI-SeCo.

Pozri tiež: Eurosystém