KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

DvD

(Dodanie proti dodaniu)

Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája dva prevody cenných papierov tak, že k dodaniu cenného papiera dôjde iba vtedy, ak bude i druhý cenný papier dodaný. DvD príkaz pozostáva z dvoch FOP príkazov RFOP (receive free of payment – prijmi bez platby) a DFOP (deliver free of payment – dodaj bez platby).

Pozrite tiež: FOP