AOCP štatistika

U2A

(konektivita užívateľ – aplikácia)

Definuje mód technickej komunikácie, ktorá povoľuje výmenu informácií medzi softvérovými aplikáciami systému a užívateľom systému prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania (Graphical User Interface – GUI)

Pozrite tiež: GUI