AOCP štatistika

RVP

(prijmi proti platbe)

Jeden z príkazov v DVP transakcii.

Pozrite tiež: DVP