KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Riziko vyrovnania

(Settlement risk)

Riziko, že vyrovnanie v prevodnom systéme sa neuskutoční podľa očakávaní, zvyčajne v dôsledku nesplnenia jedného alebo viacerých záväzkov. Toto riziko pozostáva najmä z operačného rizika, úverového rizika a rizika likvidity.