KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Neúspešné vyrovnanie

(Settlement failure)

Neschopnosť účastníka splniť si záväzky týkajúce sa vyrovnania v systéme. Táto neschopnosť môže byť dočasná alebo trvalá.

Pozrite tiež: neúspešná transakcia, zlyhanie