KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Neúspešná transakcia

(zlyhanie)

Transakcia, ktorá nie je vyrovnaná v zmluvný deň vyrovnania. Takáto transakcia môže byť pozdržaná a vyrovnaná neskôr.