KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Domáce vyrovnanie

Vyrovnanie, ktoré prebieha v krajine (alebo v menovom priestore), v ktorej majú sídlo obe strany transakcie.

Antonymum: cezhraničné vyrovnanie