AOCP štatistika

CCBM

(Model korešpondenčnej centrálnej banky)

Mechanizmus vytvorený Európskym systémom centrálnych bánk s cieľom umožniť zmluvným stranám využívať akceptovateľný kolaterál v cezhraničnom kontexte. V CCBM konajú národné centrálne banky navzájom ako správcovia. Znamená to, že každá národná centrálna banka má v správe účet cenných papierov každej z ostatných národných centrálnych bánk a ECB.