AOCP štatistika

Zúčtovací dom

(clearingový dom)

Spoločný subjekt (alebo spoločný mechanizmus spracovania) prostredníctvom ktorého sa účastníci dohodli na výmene príkazov na prevod peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iných nástrojov. V niektorých prípadoch môže clearingový dom konať za účastníkov ako centrálna zmluvná strana, a tak prebrať značné finančné riziko.