AOCP štatistika

Zastupiteľnosť

Vlastnosť cenných papierov, ktoré sú nahraditeľné na základe toho, že sú identické.