AOCP štatistika

Zaknihovaný (dematerializovaný) cenný papier

Cenný papier, ktorý má podobu zápisu v zákonom ustanovenej evidencii.