AOCP štatistika

STP

priame spracovanie (Straight-through processing)

Automatizované úplné spracovanie obchodov/platieb od začiatku do konca – vrátane (v relevantných prípadoch) automatizovaného potvrdenia, párovania, generovania, zúčtovania a vyrovnania príkazov.