KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Správa aktív

Administrácia služieb poskytovaných centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) alebo správcom v prípade správy a/alebo úschovy finančných nástrojov (napr. spracovanie korporátnych udalostí alebo spravovanie daní).

Pozrite tiež: korporátna udalosť