KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Služby úschovy cenných papierov

(safekeeping)

Držba fyzických cenných papierov v mene iných strán.