AOCP štatistika

SEPA

Single Euro Payments Area (jednotná oblasť platieb v eurách)

Proces zahájený európskymi bankami a podporovaný – o.i Eurosystémom a Európskou komisiou, za účelom integrácie retailových platobných systémov a transformácie eurozóny na riadny domáci trh pre platobné odvetvie.