AOCP štatistika

Sekundárne miesto spracovania

Miesto iné ako primárne miesto, ktoré môžu systémy využiť na to, aby obnovili obchodné operácie a ďalšie funkcie v prípade nehody.