KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Riziko správy

(custody risk)

Riziko straty cenných papierov v správe, ako výsledok správcovej nesolventnosti, zanedbania, nesprávneho nakladania s aktívami, podvodu, nedostatočnej správy alebo nevhodného vedenia záznamov.