KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Rekonciliácia

Postup, ktorého cieľom je overiť, či sa dva súbory záznamov emitované dvoma rôznymi subjektmi zhodujú.