KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Nominee

(poverenec)

osoba alebo subjekt menovaný iným subjektom alebo osobou, aby konal v jeho mene. Poverenci sa vo všeobecnosti využívajú pri transakciách cenných papierov na registráciu a získanie právneho vlastníctva cenných papierov.