KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Depozitný certifikát

Cenný papier potvrdzujúci, že jeho emitent jednorazovo prijal vo forme vkladu peňažnú sumu v menovitej hodnote, ktorá je na ňom vyznačená. Predstavuje produkt, v ktorom sa sústreďuje charakteristika dlhopisu a peňažného vkladu. Banka ako emitent sa v depozitnom certifikáte zaväzuje uvoľniť vklad v stanovenom čase a vyplatiť jeho majiteľovi stanovený úrok. Emisia depozitných certifikátov umožňuje bankám získavať na peňažnom trhu primárne zdroje od širokej verejnosti a klientom vyšší výnos než pri vkladoch a rovnakou lehotou splatnosti. Tieto výhody sa prejavujú v štandardných ekonomických podmienkach bez výraznejších deformáciách úrokových sadzieb. Predaj depozitných certifikátov podstatne obmedzuje nevýhody vkladov splatných na požiadanie a zlepšuje podmienky likvidity banky i stability ich zdrojov. Depozitné certifikáty majú rôznu formu a podmienky.