AOCP štatistika

Depozitná banka

Úverový ústav zaoberajúci sa v rámci svojej obchodnej činnosti najmä prijímaním depozitov (vklady na vkladné knižky a bežné účty, úschova cenností, prenajímanie bezpečnostných schránok…). Z prostriedkov, ktoré sa v nej vo forme depozitov zhromažďujú, poskytuje banka krátkodobé úvery. Vlastný kapitál tvorí len malú časť bankových prostriedkov.