AOCP štatistika

Dematerializovaný (zaknihovaný) cenný papier

Cenný papier, ktorý má podobu zápisu v zákonom ustanovenej evidencii.