KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Cyklus vyrovnania

(Settlement cycle)

Časové obdobie, ktoré plynie medzi dátumom uzatvorenia obchodu a dátumom vyrovnania obchodu.