AOCP štatistika

CoBM

(Peniaze komerčnej banky)

Pasíva komerčnej banky, ktoré majú formu vkladov vedených v komerčnej banke a môžu byť využité na účely vyrovnania.