KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

CeBM

(Peniaze centrálnej banky)

Pasíva centrálnej banky, ktoré majú buď formu bankoviek alebo bankových vkladov vedených centrálnou bankou, pričom tieto môžu byť použité na účely vyrovnania.