AOCP štatistika

CeBM

(Peniaze centrálnej banky)

Pasíva centrálnej banky, ktoré majú buď formu bankoviek alebo bankových vkladov vedených centrálnou bankou, pričom tieto môžu byť použité na účely vyrovnania.