KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

CCP

(Centrálna protistrana)

Subjekt, ktorý na jednom alebo viacerých trhoch vstupuje medzi zmluvné strany obchodov, pričom pre každého predávajúceho predstavuje kupujúceho, a pre každého kupujúceho predávajúceho, čím poskytuje záruku dodržania otvorených zmluvných vzťahov.